Nikolaos CHOUNTIS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2015 / 14-12-2015 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2015 / 01-09-2015 : Coalition of the Radical Left (Grækenland)
 • 02-09-2015 / 01-07-2019 : Popular Unity (Grækenland)

Medlemmer 

 • 07-09-2015 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 07-09-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder 

 • 31-08-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-08-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet  
- CULT_AD(2018)620972 -  
-
CULT 
UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunst og kulturgoder, der blev røvet under bevæbnede konflikter og krig  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
UDTALELSE om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Udbud af audiovisuelle medietjenester (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) EL  
 

Η νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας αποτυγχάνει να ρυθμίσει επαρκώς και αποτελεσματικά, προς το συμφέρον των πολίτων, τον συγκεκριμένο κλάδο.
Αρχικά, η οδηγία εξαιρεί τις Πλατφόρμες Ανταλλαγής Βίντεο (Video Sharing Platforms -VSP), όπως το YouTube, από τα ίδια πρότυπα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών όπως οι γραμμικές τηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτό, αυτομάτως θέτει σε κίνδυνο τους ανηλίκους και άλλες ομάδες πληθυσμού εκθέτοντάς τους σε επιβλαβές περιεχόμενο.
Σύμφωνα με το ψηφισμένο κείμενο, το VSP - το οποίο περιλαμβάνει και το Facebook - θα επιτρέπεται να αυτορρυθμίζεται σε ό, τι μεταδίδει, ενώ οι παραδοσιακές και άλλες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο διαδίκτυο θα δεσμεύονται από αυστηρότερες οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι η συντακτική ευθύνη για το VSP θα υπόκειται στην αυτορρύθμιση της βιομηχανίας.
Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας (AVMSD) αποτελεί μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία δίκαιων όρων λειτουργείας προς το συμφέρον των πολίτων, ευθυγραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των VSP με αυτές των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η οδηγία επιδεινώνει περαιτέρω τους κανόνες διαφήμισης και τοποθέτησης προϊόντων σε όλα τα μέσα εκπομπής, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευάλωτοι τηλεθεατές καθώς και το ευρύ κοινό θα εκτίθενται σε περισσότερα διαφημιστικά σποτ ανθρακούχων ποτών και ανθυγιεινών τροφών από ό, τι στο παρελθόν.

Fremtiden for fødevarer og landbrug (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) EL  
 

Η αύξηση της φορολόγησης, των ασφαλιστικών εισφορών, του ενεργειακού κόστους, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του κόστους των εφοδίων στην Ελλάδα εξωθούν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο στην εγκατάλειψη της παραγωγής, αφού πλέον αυτή έχει καταστεί ασύμφορη.
Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την νέα ΚΓΠ, με αρκετό ευχολόγιο, ως συνήθως, αλλά και μία ακόμη πιο δυσοίωνη απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που προσπαθεί να εισαγάγει τη λογική της επίτευξης φιλόδοξων τιμών-στόχων ως προϋπόθεση για την εκταμίευση κονδυλίων, αλλά και τη λογική τα κονδύλια αυτά να δαπανώνται σε τομείς όπου η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, προετοιμάζοντας τη χαριστική βολή για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις!
Η αύξηση του προϋπολογισμού της νέας ΚΓΠ, η απλούστευσή της και ο εκσυγχρονισμός της είναι αναγκαία, αλλά μόνο εφόσον στοχεύουν και εξασφαλίζουν τη στήριξη των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη έκθεση.

Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (B8-0184/2018) EL  
 

Το κείμενο, με περισσή δόση υποκρισίας, διακατέχεται από την επιδίωξη να πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που η ΕΕ έχει αποτύχει να πραγματοποιήσει στην επικράτεια της λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Μαζί με συναδέλφους από την GUE/NGL, κατέθεσα τέσσερις τροπολογίες οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι ευθύνες και η υποκρισία κρατών μελών της ΕΕ τα οποία, με στρατιωτικές επεμβάσεις, συμβάλουν στην όξυνση των εντάσεων, ενώ την ίδια στιγμή γυρνούν την πλάτη στις τεράστιες προσφυγικές ροές που και τα ίδια προκαλούν. Απορρίπτουμε τις Πολιτικές Μετανάστευσης της ΕΕ, πού έχουν ως κύριο στόχο την αποτροπή πάρα την διάσωση των προσφύγων μέσω της στρατιωτικοποίησης των Ευρωπαϊκών συνόρων. Απορρίπτουμε επίσης την σύναψη επαίσχυντων συμφωνιών με αυταρχικά καθεστώτα όπως στην Λιβύη αλλά και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η αύξηση των διασωστικών μέσων, η άμεση κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και η διευκόλυνση μεταφοράς στους στις χώρες επιθυμίας τους. Τέλος, καταδικάζουμε τα συχνά φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και ζητάμε την πρόσβαση των μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή προστασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής τους.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring genforhandling af gæld  
- P8_DCL(2016)0043 - Bortfaldet  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 75 - 28-07-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse