Liam AYLWARD : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irland)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå  
- AGRI_AD(2012)483716 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne  
- AGRI_AD(2012)483737 -  
-
AGRI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om elektronisk identifikation af får (EID)  
- P7_DCL(2011)0051 - Bortfaldet  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Åbningsdato : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Antal underskrifter : 160 - 15-03-2012

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse