Joseph MUSCAT : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Partit Laburista (Malta)

Næstformand 

 • 22-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Belarus
 • 01-02-2007 / 30-09-2008 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegationen for Forbindelserne med Belarus

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Belarus
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 15-03-2007 / 30-09-2008 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester  
- IMCO_AD(2007)382625 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004  
- IMCO_AD(2006)367907 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006  
- IMCO_AD(2005)364707 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.