David CASA
 • David
  CASA
 • Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • Medlem
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Fødselsdato: 16. november 1968, Valletta

Politiske grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen
 • 01.07.2014 ... : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Medlem

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Fiskeriudvalget
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Bulgarien
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Fiskeriudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Fiskeriudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14.07.2014 ... : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19.01.2017 ... : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14.03.2018 ... : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Stedfortræder

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udenrigsudvalget
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14.07.2014 ... : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Økonomi- og Valutaudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

138

EU-borgerskab til salg (forhandling)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

EU-borgerskab til salg (forhandling) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (forhandling)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (forhandling) (2)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (forhandling)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Det indre marked for tjenesteydelser (forhandling)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (forhandling)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Stemmeforklaringer

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

Stemmeforklaringer

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Ordfører for betænkning

7

BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

BETÆNKNING om momssystemets fremtid

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Skyggeordfører for betænkning

2

Ordfører for udtalelse

9

UDTALELSE om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

UDTALELSE om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

UDTALELSE om Det indre marked for tjenesteydelser: status og næste skridt

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om krav til medlemsstaternes budgetrammer

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

UDTALELSE om den fremtidige EU-politik for internationale investeringer

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

UDTALELSE om forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Skyggeordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

UDTALELSE om årsberetning om EU's konkurrencepolitik

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Beslutningsforslag

1

Beslutningsforslag om skovbrande i sommeren 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om undertrykte mindretals og befolkningers rettigheder

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Bortfaldet

Detaljer

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 38 - 14-04-2014

Forespørgsler

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Kommissionen

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Kommissionen

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Kommissionen

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Kommissionen

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Kommissionen

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Kommissionen

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Kommissionen

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Kommissionen

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Kommissionen

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

48

Stemmeforklaringer

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Stemmeforklaringer

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - BETÆNKNING om en lov for små virksomheder

Stemmeforklaringer

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - BETÆNKNING om "2050: Fremtiden begynder i dag - henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer"

Stemmeforklaringer

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om tilbagelevering og genbosættelse af indsatte fra tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo

Stemmeforklaringer

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - BETÆNKNING om den anden strategiske energiredegørelse

Stemmeforklaringer

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - BETÆNKNING om prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation

Stemmeforklaringer

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - BETÆNKNING om en dagsorden for en bæredygtig fremtid for almen- og forretningsflyvning

Stemmeforklaringer

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - BETÆNKNING om naturområder i Europa

Stemmeforklaringer

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering

Ordfører for betænkning

2

Beslutningsforslag

3

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen for flygtningene i Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/Rev. 1

FORSLAG TIL BESLUTNING om forvaltning af ekstraordinære flygtningestrømme i Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om en hasteplan for skattebegunstigelse til de små og mellemstore virksomheder i Europa

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Bortfaldet

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Åbningsdato : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 39 - 08-05-2009

Skriftlig erklæring om harmonisering af skattesystemet i EU's medlemsstater via indførelsen af en familiekoefficient

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Bortfaldet

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Åbningsdato : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 23 - 08-05-2009

Forespørgsler

9

Artikel 9 i direktiv 79/409/EØF

20-04-2007 E-2337/2007 Kommissionen

Amerikansk visumkrav for EU-borgere fra ti medlemsstater

22-11-2006 O-0127/2006 Kommissionen

Miljøtiltag

09-10-2006 E-4470/2006 Kommissionen

Ulovlig indvandring

09-10-2006 E-4469/2006 Rådet

Ulovlig indvandring

09-10-2006 P-4462/2006 Kommissionen

Stop for børnearbejde

16-03-2005 O-0038/2005 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels