Kinga GÁL : Hjem 

Næstformand 

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Stedfortræder 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Kontakt