Corien WORTMANN-KOOL : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Næstformand

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christen Democratisch Appèl (Nederlandene)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transport- og Turismeudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger  
- ECON_AD(2013)508237 -  
-
ECON 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse