Corien WORTMANN-KOOL

Politiske grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Næstformand

Nationale partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Nederlandene)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Nederlandene)

Næstformand

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om International Handel

Medlem

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Udvalget om International Handel
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Transport- og Turismeudvalget
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transport- og Turismeudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

85

Aktivitetsprogram for det græske formandskab for Rådet (forhandling)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (forhandling)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (forhandling)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Den aktuelle situation i forhandlingerne om den europæiske bankunion (forhandling)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Reform af banksektorens struktur i EU (forhandling)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Ordfører for betænkning

3

Skyggeordfører for betænkning

5

Skyggeordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Beslutningsforslag

27

Forslag til beslutning om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013)

09-12-2013 B7-0560/2013

Fælles beslutningsforslag om valget i Georgien

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Forslag til beslutning om valget i Georgien

17-10-2012 B7-0468/2012

Forslag til beslutning om mødet i Det Europæiske Råd i juni 2012

03-07-2012 B7-0410/2012

Forslag til beslutning om konklusionerne fra Det Europæiske Råd (28.-29. juni 2012)

03-07-2012 B7-0406/2012

Forslag til beslutning om Det Europæiske Råd den 8.-9. december 2011 (2011/2546(RSP))

16-01-2012 B7-0003/2012

Forslag til beslutning om forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011

11-10-2011 B7-0534/2011

Forespørgsler

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Kommissionen

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Kommissionen

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Kommissionen

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Kommissionen

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Kommissionen

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Kommissionen

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Kommissionen

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Kommissionen

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

58

Evaluering af køretid og hvileperioder (forhandling)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Afgifter på tunge godskøretøjer – Miljøvenlig transport (forhandling)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(13)

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner (forhandlinger)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Ordfører for betænkning

6

BETÆNKNING om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

UDTALELSE *#* Document de travail des services de la Commission : L'inclusion sociale dans les nouveaux Etats membres - Synthèse des mémorandums conjoints sur l'inclusion sociale

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Beslutningsforslag

9

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om suspensionen af WTO-Dohaudviklingsdagsordenen og dens fremtid

07-10-2008 RC-B6-0521/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om Dohaudviklingsrundens fremtid

30-09-2008 B6-0524/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Georgien

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Georgien

28-05-2008 B6-0289/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Det Transatlantiske Økonomiske Råd

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om Det Transatlantiske Økonomiske Råd

28-04-2008 B6-0210/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Georgien

21-11-2007 B6-0485/2007

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING om produktsikkerhed og især sikkerhedskrav til legetøj
B6-0352/2007

19-09-2007 B6-0352/2007

Forespørgsler

65

Konsekvenser af de europæiske EU-OPS-sikkerhedsbestemmelser for rundflyvningsvirksomhed

05-05-2009 E-3600/2009 Kommissionen

Investeringer i Europas vandveje

17-04-2009 E-3178/2009 Kommissionen

Nederlandsk skib tilbageholdt i Tyskland

17-04-2009 P-3173/2009 Kommissionen

Statsstøtte til havne

20-03-2009 E-2226/2009 Kommissionen

Buy American-klausulen i den amerikanske stimuleringsplan og WTO-reglerne

27-02-2009 E-1547/2009 Kommissionen

Spørgsmål til kommissær Ashton om dumping af biodiesel fra USA på det europæiske marked

26-02-2009 P-1488/2009 Kommissionen

Den europæiske ophugningsordning

18-02-2009 E-1291/2009 Kommissionen

Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Kommissionen

Beslaglæggelse af kopimedicin i strid med EU's toldforordning (EF) nr. 816/2006

11-02-2009 E-1082/2009 Kommissionen

Investeringer i europæiske vandveje

30-01-2009 E-0759/2009 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)