• Thijs   BERMAN  

Thijs BERMAN : Bidrag til plenardebatter - 7. valgperiode 

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11