• Thijs   BERMAN  

Thijs BERMAN : Skyggeordfører for betænkning - 7. valgperiode 

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215