Thijs BERMAN : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Nederlandene)

Næstformand 

 • 10-09-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-09-2004 / 26-09-2007 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-01-2007 / 05-09-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 06-09-2007 / 09-09-2007 : Udviklingsudvalget
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16-05-2006 / 14-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 31-01-2007 / 13-02-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget for Andragender
 • 14-02-2007 / 13-07-2009 : Budgetudvalget
 • 10-05-2007 / 08-10-2007 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer
 • 12-09-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 26-09-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 27-09-2007 / 22-10-2008 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger  
- A6-0017/2006 -  
-
AGRI 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om udviklingen af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i henhold til Lissabontraktaten  
- DEVE_AD(2009)419941 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013  
- DEVE_AD(2009)418114 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2007  
- DEVE_AD(2009)416692 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om genmodificering af fødevarer, såsæd og foder  
- P6_DCL(2006)0014 - Bortfaldet  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Caroline LUCAS , Ioannis GKLAVAKIS , Thijs BERMAN  
Åbningsdato : 13-03-2006
Frist : 15-06-2006
Antal underskrifter : 204 - 15-06-2006
Skriftlig erklæring om de irakiske myndigheders nylige henrettelser af homoseksuelle mænd  
- P6_DCL(2005)0074 - Bortfaldet  
Michael CASHMAN , Emine BOZKURT , Thijs BERMAN  
Åbningsdato : 12-12-2005
Frist : 12-03-2006
Antal underskrifter : 93 - 12-03-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.