Roselyne BACHELOT-NARQUIN : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 26-06-2005 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 27-06-2005 / 14-01-2007 : Retsudvalget
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Retsudvalget
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Udenrigsudvalget
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL 

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af slavehandel og slaveri som en forbrydelse mod menneskeheden  
- P6_DCL(2005)0022 - Bortfaldet  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Pierre SCHAPIRA , Patrick GAUBERT  
Åbningsdato : 27-04-2005
Frist : 27-07-2005
Antal underskrifter : 52 - 27-07-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.