Irena BELOHORSKÁ : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Hnutie za demokratické Slovensko (Slovakiet)

Næstformand 

 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Medlemmer 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Formandskonferencen
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-01-2007 / 13-07-2009 : Formandskonferencen
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 23-05-2007 / 23-10-2007 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Udviklingsudvalget
 • 06-11-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning)  
- ENVI_AD(2008)404620 -  
-
ENVI 
UDTALELSE "Mod en EU-strategi for børns rettigheder"  
- AFET_AD(2007)388588 -  
-
AFET 
ANDEN UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejdet og det økonomiske samarbejde  
- AFET_AD(2006)369938 -  
-
AFET 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om diabetes og fedme under graviditet  
- P6_DCL(2008)0084 - Bortfaldet  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ  
Åbningsdato : 08-10-2008
Frist : 22-01-2009
Antal underskrifter : 68 - 23-01-2009
Skriftlig erklæring om behovet for, at Kommissionen foretager en detaljeret undersøgelse om look-alike-produkter  
- P6_DCL(2008)0067 - Bortfaldet  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Åbningsdato : 01-09-2008
Frist : 04-12-2008
Antal underskrifter : 73 - 05-12-2008
Skriftlig erklæring om den paramilitære højreekstremistiske "ungarske gardes" aktiviteter  
- P6_DCL(2007)0083 - Bortfaldet  
Irena BELOHORSKÁ , Sergej KOZLÍK , Peter BACO  
Åbningsdato : 24-09-2007
Frist : 24-12-2007
Antal underskrifter : 66 - 03-01-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.