Jean Marie BEAUPUY : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Frankrig)
 • 28-03-2008 / 13-07-2009 : Mouvement Démocrate (Frankrig)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Andes-landene
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om handlingsplanen for mobilitet i byer  
- REGI_AD(2009)418138 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af gadehjemløshed  
- P6_DCL(2007)0111 - Vedtaget  
Mary Lou McDONALD , Jacek PROTASIEWICZ , Claude MORAES , Gérard ONESTA , Jean Marie BEAUPUY  
Åbningsdato : 10-12-2007
Frist : 10-04-2008
Dato for vedtagelse : 22-04-2008
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2008)0163
Antal underskrifter : 438 - 10-04-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.