Marie-Hélène AUBERT : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrig)

Næstformand 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriudvalget

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri  
- A6-0193/2008 -  
-
PECH 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om globaliseringens sociale dimension  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.