Christian EHLER : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Stedfortræder 

Kultur- og Uddannelsesudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Israel 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020  
- CULT_AD(2019)639789 -  
-
CULT 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt