Wolf KLINZ
 • Wolf
  KLINZ
 • Tyskland
 • Fødselsdato: 13. september 1941, Wien

Politiske grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Freie Demokratische Partei - Die Liberalen (Tyskland)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Formand

 • 15.10.2009 / 31.07.2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise

Næstformand

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Medlem

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 19.01.2006 / 19.06.2007 : Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
 • 08.10.2009 / 14.10.2009 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 15.10.2009 / 31.07.2011 : Udvalgsformandskonferencen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder

 • 22.07.2004 / 04.07.2006 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 05.07.2006 / 14.01.2007 : Retsudvalget
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Retsudvalget
 • 05.02.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 16.07.2009 / 25.10.2011 : Udviklingsudvalget
 • 26.10.2011 / 06.11.2011 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 07.11.2011 / 18.01.2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transport- og Turismeudvalget
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

60

Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.25)

Strafferetlige sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation (forhandling)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(4)

Behovet for hurtig vedtagelse af en bredt funderet afgift på finansielle transaktioner (forhandling)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(15)

Handlingsprogram for told og beskatning (forhandling)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter (A7-0393/2012 - Sven Giegold)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(14.9)

Insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (forhandling)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(10)

Reform af banksektorens struktur i EU (forhandling)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Ordfører for betænkning

3

Skyggeordfører for betænkning

18

BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem

ECON
26-02-2014 A7-0133/2014

BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om Letlands indførelse af euroen den 1. januar 2014

ECON
25-06-2013 A7-0237/2013

BETÆNKNING om reform af banksektorens struktur i EU

ECON
24-06-2013 A7-0231/2013

BETÆNKNING om skyggebanker

ECON
25-10-2012 A7-0354/2012

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer

ECON
16-07-2012 ECON_AD(2012)483725

Skyggeordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov

ECON
11-10-2012 ECON_AD(2012)491011

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen og udnyttelsen af det europæiske satellitnavigationssystem

TRAN
12-07-2012 TRAN_AD(2012)483662

Beslutningsforslag

8

Fælles beslutningsforslag om situationen i Burma/Myanmar, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine

21-11-2012 RC-B7-0503/2012

  Motion for a resolution on the situation in Burma, particularly the continuing violence in Rakhine State

19-11-2012 B7-0514/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om straffrihed i Filippinerne

13-06-2012 RC-B7-0308/2012

Fælles beslutningsforslag om situationen i Burma/Myanmar

18-04-2012 RC-B7-0202/2012

Forslag til beslutning om situationen i Burma

17-04-2012 B7-0208/2012

Fælles beslutningsforslag om det forestående topmøde mellem EU og Canada den 5. maj 2010

28-04-2010 RC-B7-0233/2010

Beslutningsforslag om det forestående topmøde mellem EU og Canada i maj 2010

14-04-2010 B7-0234/2010

Forespørgsler

11

Barclays' manipulation af Libor/Euribor-renten

05-07-2012 E-006762/2012 Kommissionen

En særlig kriseafgift på sektoren for detailhandel i Ungarn

19-01-2012 O-000009/2012 Kommissionen

Proceduren for valg af en ny direktør for IMF og euroens repræsentation udadtil

01-06-2011 O-000142/2011 Kommissionen

Gennemførelsen af EU's strategi for Donauområdet

03-02-2011 O-000029/2011 Kommissionen

Konkurrence inden for luftfartssektoren - specielt vedrørende Lufthansa og Brussels Airlines

08-12-2010 E-010771/2010 Kommissionen

Fælles europæisk betalingsområde - Single European Payment Area (SEPA)

30-06-2010 E-4793/2010 Kommissionen

Beskatning af udenlandsk aktieudbytte

26-02-2010 P-1323/2010 Kommissionen

Høj momssats på e-bøger

26-02-2010 E-0673/2010 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

48

EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 – Fællesskabsgaranti til EIB (forhandling)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(9)

Højtideligt møde og forhandling – tiåret for euroen

13-01-2009 P6_CRE(2009)01-13(5)

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner (forhandlinger)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (afstemning)

22-10-2008 P6_CRE(2008)10-22(4.2)

Ordfører for betænkning

4

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2004/109/EF

ECON
27-11-2006 ECON_AD(2006)371848

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre

ECON
13-07-2005 ECON_AD(2005)357767

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)353287

Beslutningsforslag

13

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om G20-topmødet i London den 2. april 2009

21-04-2009 RC-B6-0185/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om G20-topmødet i London den 2. april 2009

16-04-2009 B6-0188/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om tackling af energipriserne

22-09-2008 RC-B6-0428/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om tackling af energipriserne

17-09-2008 B6-0431/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om det 5. EU-LAC-topmøde i Lima

16-04-2008 B6-0150/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om SWIFT, PNR-ordningen og den transatlantiske dialog om disse spørgsmål

07-02-2007 B6-0042/2007

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om en EU-lov om små virksomheder

21-04-2008 P6_DCL(2008)0035 Bortfaldet

Detaljer

Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN

Åbningsdato : 21-04-2008
Frist : 04-09-2008
Antal underskrifter : 333 - 04-09-2008

Forespørgsler

4

Vurdering af statsstøtte inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan

24-04-2009 E-3334/2009 Kommissionen

Adgang til klage og domstolsprøvelse i sager vedrørende den europæiske konkurrencelovgivning

27-11-2007 E-6061/2007 Kommissionen

Følgerne af undertegnelsen af Haag-konventionen om værdipapirer

16-10-2006 O-0120/2006 Kommissionen

Følgerne af undertegnelsen af Haag-konventionen om værdipapirer

16-10-2006 O-0119/2006 Rådet

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand