Sahra WAGENKNECHT : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Tyskland)
 • 05-10-2006 / 08-10-2007 : Linkspartei.PDS (Tyskland)
 • 09-10-2007 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Tyskland)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Andes-landene
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Mercosur
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om afvisning af anfægtelsen af Potsdamaftalens konklusioner  
- P6_DCL(2005)0043 - Bortfaldet  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Åbningsdato : 05-09-2005
Frist : 05-12-2005
Antal underskrifter : 24 - 05-12-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.