Josep BORRELL FONTELLES : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Formand 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europa-Parlamentet
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Formandskonferencen

Formand 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget

Medlemmer 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Delegationsformandskonferencen
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Udvalgsformandskonferencen
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Udvalgsformandskonferencen
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Delegationsformandskonferencen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Stedfortræder 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om den europæiske mindedag for mafiaofre og om genanvendelse til samfundsnyttige formål af aktiver og kapital, som er konfiskeret fra internationale kriminelle organisationer  
- P6_DCL(2008)0108 - Bortfaldet  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Åbningsdato : 15-12-2008
Frist : 02-04-2009
Antal underskrifter : 220 - 02-04-2009

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.