Danutė BUDREIKAITĖ : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Litauen )

Næstformand 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Udviklingsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Andes-landene
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om International Handel
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 14-03-2005 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om International Handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om International Handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om det fælles europæiske asylsystems fremtid  
- DEVE_AD(2009)415288 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om revision af det europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument  
- DEVE_AD(2008)414930 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse  
- DEVE_AD(2008)407798 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.