Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Formand 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Delegationsformandskonferencen

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Delegationsformandskonferencen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse