Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • Medlem
 • Portugal Partido Socialista
 • Fødselsdato: 9. februar 1954, Lisboa

Politiske grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem
 • 01.07.2014 ... : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugal)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugal)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugal)

Næstformand

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 22.03.2018 ... : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Medlem

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udenrigsudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udenrigsudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Irak
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14.07.2014 ... : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 14.07.2014 ... : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19.01.2017 ... : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19.01.2017 ... : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 12.09.2017 ... : Det Særlige Udvalg om Terrorisme
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Stedfortræder

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udviklingsudvalget
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udviklingsudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udviklingsudvalget
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Udenrigsudvalget
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 10.10.2014 ... : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 22.10.2014 ... : Delegationen for Forbindelserne med Irak
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19.01.2017 ... : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19.01.2017 ... : Udenrigsudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

222

EU-Domstolens dom af 8. april om lagring af data (C 293/12 og C 294/12) (forhandling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(17)

Religiøse friheder og kulturelle forskelle (forhandling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situationen i Iran (forhandling)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (20.-21. marts 2014) (forhandling)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Russisk invasion af Ukraine (forhandling)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Ordfører for betænkning

8

BETÆNKNING om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

BETÆNKNING om den maritime dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Skyggeordfører for betænkning

2

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

UDTALELSE om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Skyggeordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om midtvejsrevision af Stockholm-programmet

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

UDTALELSE om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-Udvalgets betænkning

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Beslutningsforslag

269

Fælles beslutningsforslag om Pakistan: Seneste tilfælde af forfølgelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Fælles beslutningsforslag om Syrien: situationen i visse sårbare samfund

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om Ruslands invasion af Ukraine

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Fælles beslutningsforslag om sikkerhed og menneskehandel på Sinaihalvøen

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Skriftlige erklæringer

7

Skriftlig erklæring om anvendelse af droner til målrettede drab

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Bortfaldet

Detaljer

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Åbningsdato : 16-01-2012
Frist : 20-04-2012
Antal underskrifter : 95 - 20-04-2012

Skriftlig erklæring om eksport af lægemidler til brug ved dødsstraf i tredjelande

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Bortfaldet

Detaljer

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Åbningsdato : 06-06-2011
Frist : 06-10-2011
Antal underskrifter : 168 - 06-10-2011

Skriftlig erklæring om Cleanup in Europe og Let's do it World 2012

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Vedtaget

Detaljer

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Åbningsdato : 14-02-2011
Frist : 16-05-2011
Dato for vedtagelse : 12-05-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0245
Antal underskrifter : 406 - 12-05-2011

Skriftlig erklæring om at sikre, at EU’s kriterier for eksport af våben og militært udstyr fra tredjelande overholdes fuldt ud

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Bortfaldet

Detaljer

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Åbningsdato : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal underskrifter : 80 - 24-03-2011

Skriftlig erklæring om afskaffelse af dødsstraf og sagen om Mumia Abu-Jamal

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Bortfaldet

Detaljer

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Åbningsdato : 05-07-2010
Frist : 11-11-2010
Antal underskrifter : 171 - 11-11-2010

Skriftlig erklæring om krænkelser af menneskerettighederne i Iran siden præsidentvalget i juni 2009

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Bortfaldet

Detaljer

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Åbningsdato : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal underskrifter : 127 - 15-10-2010

Skriftlig erklæring om Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Vedtaget

Detaljer

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Åbningsdato : 18-01-2010
Frist : 06-05-2010
Dato for vedtagelse : 18-05-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0176
Antal underskrifter : 397 - 07-05-2010

Forespørgsler

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Kommissionen

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Kommissionen

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Kommissionen

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Kommissionen

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Kommissionen

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Kommissionen

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Kommissionen

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Kommissionen

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

129

Konklusioner fra de Forenede Nationers konference om racisme (Durban II – Genève) (forhandling)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(10)

Kvinders rettigheder i Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Den humanitære situation i Camp Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg (forhandling)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU (forhandling)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Stemmeforklaringer

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - FORSLAG TIL BESLUTNING om CIA's påståede brug af de europæiske lande til transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger

Stemmeforklaringer

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - BETÆNKNING om NATO's rolle i EU's sikkerhedsstruktur

Ordfører for betænkning

3

BETÆNKNING om Kinas politik og dens indvirkning i Afrika

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

BETÆNKNING om kvinder i international politik

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder international ret i konflikten i Darfur-området i Sudan

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Beslutningsforslag

79

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om kvindernes rettigheder i Afghanistan

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation for beboerne i Camp Ashraf

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om pressefrihed i Kenya

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om statskuppet i Guinea

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen på Afrikas Horn

07-01-2009 B6-0033/2009

Skriftlige erklæringer

9

Skriftlig erklæring om atomnedrustning

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Bortfaldet

Detaljer

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Åbningsdato : 17-11-2008
Frist : 12-03-2009
Antal underskrifter : 89 - 12-03-2009

Skriftlig erklæring om mikrokredit

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Vedtaget

Detaljer

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Åbningsdato : 14-01-2008
Frist : 24-04-2008
Dato for vedtagelse : 08-05-2008
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2008)0199
Antal underskrifter : 424 - 24-04-2008

Skriftlig erklæring om EU's overtagelse af ansvaret for beskyttelsen af Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Bortfaldet

Detaljer

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Åbningsdato : 10-12-2007
Frist : 26-03-2008
Antal underskrifter : 144 - 27-03-2008

Skriftlig erklæring om mordet på menneskerettighedsaktivisten Munir Said Thalib

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Vedtaget

Detaljer

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Åbningsdato : 12-11-2007
Frist : 13-03-2008
Dato for vedtagelse : 10-04-2008
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2008)0126
Antal underskrifter : 412 - 12-03-2008

Skriftlig erklæring om straffrihed for påståede gerningsmænd bag folkedrab

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Bortfaldet

Detaljer

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Åbningsdato : 06-06-2007
Frist : 11-10-2007
Antal underskrifter : 76 - 11-10-2007

Skriftlig erklæring om idømmelse af dødsstraf ved stening af to kvinder ud fra beskyldninger om utroskab

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Bortfaldet

Detaljer

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Åbningsdato : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal underskrifter : 128 - 14-09-2007

Skriftlig erklæring om afslag fra de amerikanske myndigheder på udstedelse af visa til fangers familier

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Bortfaldet

Detaljer

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Åbningsdato : 11-12-2006
Frist : 29-03-2007
Antal underskrifter : 187 - 29-03-2007

Skriftlig erklæring om udviklingen af mikrokredit inden for rammerne af Euro Middelhavspartnerskabet

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Bortfaldet

Detaljer

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Åbningsdato : 31-05-2006
Frist : 30-09-2006
Antal underskrifter : 67 - 30-09-2006

Skriftlig erklæring om højtideligholdelsen af 60-årsdagen for bombningen af Hiroshima og Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Bortfaldet

Detaljer

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Åbningsdato : 23-05-2005
Frist : 23-08-2005
Antal underskrifter : 79 - 23-08-2005

Forespørgsler

63

Vestpapua og landestrategidokumentet for Indonesien

02-04-2009 E-2713/2009 Kommissionen

Påstande om CIA's udnyttelse af lande i Europa til transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger

03-12-2008 O-0132/2008 Kommissionen

  Resettlement of Guantánamo refugees

20-11-2008 O-0130/2008 Rådet

Konventionen om fragmentationsammunition skal træde i kraft inden udgangen af 2008

15-10-2008 O-0110/2008/ændr.1 Rådet

Liste over nye flyvninger mellem Guantánamo og EU (frem til december 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Rådet

Jean-Pierre Bembas ophold i Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Kommissionen

Menneskerettighedssituationen i Vestsahara

18-04-2008 E-2481/2008 Kommissionen

Menneskerettighedssituationen i Vestsahara

18-04-2008 E-2480/2008 Rådet

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels