Milan CABRNOCH : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tjekkiet)

Formand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring  
- EMPL_AD(2012)496461 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om en europæisk strategi for plasticaffald i miljøet  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse