Sylwester CHRUSZCZ : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Medlem
 • 15-12-2005 / 17-12-2008 : Løsgængere
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 03-12-2008 : Liga Polskich Rodzin (Polen)
 • 04-12-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Polen)

Næstformand 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transport- og Turismeudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 06-11-2007 / 17-12-2008 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om nazismens genopblussen i Tyskland  
- P6_DCL(2006)0050 - Bortfaldet  
Sylwester CHRUSZCZ  
Åbningsdato : 03-07-2006
Frist : 03-11-2006
Antal underskrifter : 17 - 03-11-2006
Skriftlig erklæring om de høje priser på roaming-tjenester inden for Den Europæiske Union  
- P6_DCL(2005)0064 - Bortfaldet  
Sylwester CHRUSZCZ , Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI  
Åbningsdato : 14-11-2005
Frist : 14-02-2006
Antal underskrifter : 69 - 14-02-2006
Skriftlig erklæring om tilbagelevering af maleriet "Jomfru Maria med Barnet" af Lucas Cranach den Ældre til byen Glogów  
- P6_DCL(2005)0017 - Bortfaldet  
Maciej Marian GIERTYCH , Sylwester CHRUSZCZ  
Åbningsdato : 11-04-2005
Frist : 11-07-2005
Antal underskrifter : 40 - 11-07-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.