Jana BOBOŠÍKOVÁ : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : NEZÁVISLÍ (Tjekkiet)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

all-activities 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om virkningerne af en politik, der erstatter transportbrændstof med biobrændstof, for prisstigningerne på fødevarer i udviklingslandene  
- P6_DCL(2008)0049 - Bortfaldet  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Åbningsdato : 04-06-2008
Frist : 09-10-2008
Antal underskrifter : 29 - 09-10-2008
Skriftlig erklæring om nødvendigheden af at ratificere ændringstraktaten fra Lissabon ved en folkeafstemning  
- P6_DCL(2007)0097 - Bortfaldet  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Åbningsdato : 12-11-2007
Frist : 26-02-2008
Antal underskrifter : 34 - 21-02-2008
Skriftlig erklæring om afvisning af anfægtelsen af Potsdamaftalens konklusioner  
- P6_DCL(2005)0043 - Bortfaldet  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Åbningsdato : 05-09-2005
Frist : 05-12-2005
Antal underskrifter : 24 - 05-12-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.