Marek Aleksander CZARNECKI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 14-11-2006 : Løsgængere
 • 15-11-2006 / 09-06-2008 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 04-05-2008 : Samoobrona RP (Polen)
 • 05-05-2008 / 13-07-2009 : - (Polen)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Retsudvalget
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Retsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Retsudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 09-06-2008 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 25-04-2007 / 09-06-2008 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger  
- JURI_AD(2009)421202 -  
-
JURI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.