Ryszard CZARNECKI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 14-11-2006 : Løsgængere
 • 15-11-2006 / 28-08-2007 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem
 • 29-08-2007 / 13-07-2009 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Kasserer

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 23-01-2008 : Samoobrona RP (Polen)
 • 24-01-2008 / 09-10-2008 : - (Polen)
 • 10-10-2008 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15-09-2004 / 14-11-2006 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2006 / 14-11-2006 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget
 • 25-04-2007 / 21-05-2007 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 22-05-2007 / 09-06-2008 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet

all-activities 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen  
- AFET_AD(2008)407897 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om tvangsarbejdslejre i Italien  
- P6_DCL(2006)0078 - Bortfaldet  
Bogusław ROGALSKI , Bogdan PĘK , Ryszard CZARNECKI  
Åbningsdato : 23-10-2006
Frist : 01-02-2007
Antal underskrifter : 18 - 01-02-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.

Kontakt