Ryszard CZARNECKI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Næstformand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om International Handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 19-01-2012 / 10-04-2012 : Udvalget om International Handel
 • 02-02-2012 / 10-04-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender
 • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om modernisering af offentlige indkøb  
- CONT_AD(2011)465055 -  
-
CONT 
UDTALELSE om mandatet til trepartsmødet om forslaget til budget for 2012  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT 
UDTALELSE om Europa-Parlamentets holdning til forslaget til budget for 2011 som ændret af Rådet – Sektion III – Kommissionen  
- TRAN_AD(2010)443012 -  
-
TRAN 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om uddannelse og religiøs forskelsbehandling i Pakistan  
- P7_DCL(2012)0017 - Bortfaldet  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Åbningsdato : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal underskrifter : 56 - 05-07-2012
Skriftlig erklæring om respekt for nationale mindretals rettigheder i Litauen  
- P7_DCL(2010)0008 - Bortfaldet  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Åbningsdato : 08-02-2010
Frist : 20-05-2010
Antal underskrifter : 84 - 20-05-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt