Ryszard CZARNECKI : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 08-07-2014 / 28-02-2018 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Næstformand 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Europa-Parlamentet
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Europa-Parlamentet

Næstformand 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 17-09-2014 : Budgetudvalget
 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet
 • 01-06-2016 / 16-06-2016 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om evaluering af internationale regnskabsstandarder og aktiviteter i International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) og Public Interest Oversight Board (PIOB)  
- CONT_AD(2016)576690 -  
-
CONT 
UDTALELSE EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås  
- CONT_AD(2015)560757 -  
-
CONT 
UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2013  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
UDTALELSE om udsigterne for EU's mejerisektor – Status over gennemførelsen af mælkepakken  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om kanalisering af EU-bistand til terrororganisationer  
- P8_DCL(2015)0005 - Bortfaldet  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Åbningsdato : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal underskrifter : 65 - 11-05-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand 

Kontakt