Ryszard CZARNECKI : Hjem 

Næstformand 

Udvalget for Andragender 

Medlem 

Udviklingsudvalget 
Budgetkontroludvalget 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland 

Stedfortræder 

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 
Ryszard CZARNECKI  
Ryszard CZARNECKI 

På EP NEWSHUB

Kontakt