Ryszard CZARNECKI : Hjem 

Formand 

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland 

Næstformand 

Udvalget for Andragender 

Medlem 

CPDE  
Delegationsformandskonferencen 
Udviklingsudvalget 
Budgetkontroludvalget 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 

Seneste aktiviteter 

Haiti PL  
- P9_CRE-PROV(2019)11-28(4-095-0000)  
Bidrag til plenardebatter 
Ryszard CZARNECKI  
Ryszard CZARNECKI 

På EP NEWSHUB

Kontakt