• Luis   de GRANDES PASCUAL  

Luis de GRANDES PASCUAL : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 
UDKAST TIL UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN