• Agustín   DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA  

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA : Skyggeordfører for betænkning - 8. valgperiode