• Agustín   DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA  

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA : Skriftlige forespørgsler - 8. valgperiode 

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III