Maria da Assunção ESTEVES : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 22-11-2007 : Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS-PP) (Portugal)
 • 23-11-2007 / 13-07-2009 : Partido Social Democrata (Portugal)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 11-01-2005 / 23-10-2005 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 12-10-2004 / 10-01-2005 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 24-10-2005 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet "Borgere for Europa" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)  
- AFCO_AD(2006)364958 -  
-
AFCO 

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om beskyttelse af menneskerettighederne på lukkede institutioner  
- P6_DCL(2008)0103 - Bortfaldet  
Maria da Assunção ESTEVES , Jo LEINEN , Gérard DEPREZ , Hélène FLAUTRE , Giusto CATANIA  
Åbningsdato : 03-12-2008
Frist : 26-03-2009
Antal underskrifter : 155 - 27-03-2009
Skriftlig erklæring om den rolle, frivilligt arbejde og brandkorpset spiller i forbindelse med indsatsen på civilbeskyttelsesområdet  
- P6_DCL(2007)0043 - Bortfaldet  
Roberto MUSACCHIO , Dimitrios PAPADIMOULIS , Françoise CASTEX , Maria da Assunção ESTEVES , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 23-04-2007
Frist : 06-09-2007
Antal underskrifter : 138 - 05-09-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.