Matteo SALVINI

Indlæg på plenarmødet

267

Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid (forhandling)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Forberedelse af G7-topmødet (forhandling)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Situationen i Ungarn (forhandling)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen (forhandling)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. december 2016 (forhandling)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Skyggeordfører for betænkning

2

Institutionelt beslutningsforslag

13

Forslag til beslutning om virksomhedernes sociale ansvar

12-03-2018 B8-0152/2018

Forslag til beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet

05-02-2018 B8-0079/2018

Forslag til beslutning om indgåelse af CETA-aftalen mellem EU og Canada

08-02-2017 B8-0141/2017

Forslag til beslutning om støtte til thalidomidofre

12-12-2016 B8-1343/2016

Forslag til beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene

23-11-2016 B8-1284/2016

Forslag til beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

22-11-2016 B8-1279/2016

Forslag til beslutning FORSLAG OM MISTILLIDSVOTUM TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

12-05-2016 B8-0621/2016/Rev. 1

Forslag til beslutning om Kinas status som markedsøkonomi

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Individuelt beslutningsforslag

38

Forslag til beslutning om fremme af fødselstallet i Europa

12-09-2017 B8-0532/2017

Forslag til beslutning om skaderne forårsaget af direktivet om udstationerede arbejdstagere

29-06-2016 B8-0859/2016

Forslag til beslutning om Kommissionens immigrationsvenlige politik

29-06-2016 B8-0856/2016

Forslag til beslutning om sanktionerne mod Rusland

27-05-2016 B8-0674/2016

Forslag til beslutning om selvmordsangrebet på kristne i Lahore

22-04-2016 B8-0504/2016

Forslag til beslutning om et centralregister over radikale imamer

21-04-2016 B8-0501/2016

Skriftlige erklæringer

20

Skriftlig erklæring om Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Bortfaldet

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 16 - 13-03-2017

Skriftlig erklæring om støtte til den europæiske kornsektor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Bortfaldet

Detaljer

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 21 - 13-03-2017

Skriftlig erklæring om Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Bortfaldet

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 16 - 13-03-2017

Skriftlig erklæring om beskyttet status til Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Bortfaldet

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 15 - 13-03-2017

Skriftlig erklæring om fødevaretilsætningsstofferne E 249 og E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Bortfaldet

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Åbningsdato : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal underskrifter : 19 - 02-03-2017

Skriftlig erklæring om betydningen af specialiseret teknisk uddannelse for unge, der ønsker at arbejde i den primære sektor

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Bortfaldet

Detaljer

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 25 - 22-02-2017

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af forfalskning i vin- og spiritusbranchen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Bortfaldet

Detaljer

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 23 - 22-02-2017

Skriftlig erklæring om den immaterielle kulturarv knowhow om vinproduktion

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Bortfaldet

Detaljer

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 27 - 25-01-2017

Skriftlig erklæring om børn der er ofre for vold, misbrug og vanrøgt

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Bortfaldet

Detaljer

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 38 - 04-01-2017

Skriftlig erklæring om nødvendigheden af at bevare Rusland som en strategisk partner for EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Bortfaldet

Detaljer

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 29 - 13-12-2016

Skriftlige forespørgsler

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Kommissionen

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Kommissionen

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Kommissionen

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Kommissionen

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Kommissionen

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Kommissionen

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Kommissionen

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Kommissionen

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Kommissionen

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

12

Virksomheders sociale ansvar:

01-03-2018 O-000026/2018 Kommissionen

Den empiriske baggrund for CETA - undersøgelser

10-11-2016 O-000137/2016 Kommissionen

Genredigeringsteknologier: muligheder og risici

24-06-2016 O-000097/2016 Kommissionen

Transport af husdyr til Tyrkiet

24-06-2016 O-000096/2016 Kommissionen

Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for visse fødevarer

25-02-2016 O-000031/2016 Kommissionen

Beskyttelse af den europæiske kulturarv

06-05-2015 O-000047/2015 Kommissionen

Forbrugerinformation og mærkning af rituelt slagtet kød

17-03-2015 O-000027/2015 Kommissionen

Anvendelse af EU-midler til lufthavne

17-03-2015 O-000026/2015 Kommissionen

Manglende angivelse af oprindelseslandet for varer, der importeres fra tredjelande

05-02-2015 O-000015/2015 Kommissionen

Karteller i medicinalindustrien

10-12-2014 O-000094/2014 Kommissionen