Giorgio CAROLLO : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italien)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 08-05-2005 : Retsudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 16-02-2006 / 14-03-2007 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om International Handel
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-09-2004 / 15-02-2006 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Rumænien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om International Handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om International Handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriudvalget

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om beskyttelse af husdyrsektoren i regionen Campanien  
- P6_DCL(2007)0056 - Bortfaldet  
Riccardo VENTRE , Antonio TAJANI , Carlo CASINI , Alfredo ANTONIOZZI , Giorgio CAROLLO  
Åbningsdato : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Antal underskrifter : 27 - 27-09-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.