Alfredo ANTONIOZZI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italien)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om undertrykte mindretals og befolkningers rettigheder  
- P7_DCL(2014)0004 - Bortfaldet  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 38 - 14-04-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse