Alessandro BATTILOCCHIO : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : Løsgængere
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Italien)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italien)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Rumænien
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2009-2013)  
- DEVE_AD(2008)404597 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder)  
- DEVE_AD(2006)376442 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser  
- DEVE_AD(2005)350272 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.