Adamos ADAMOU : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Cypern)

Formand 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Delegationsformandskonferencen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om bæredygtigt landbrug og biogas: behov for revision af EU-lovgivningen  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om tuberkulose  
- P6_DCL(2009)0038 - Bortfaldet  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Åbningsdato : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 195 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om et forslag om en gennemsigtig mærkning, der sikrer korrekte oplysninger om fødevarers oprindelse, kvalitet og sporbarhed  
- P6_DCL(2009)0008 - Bortfaldet  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Åbningsdato : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 301 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om fibromyalgi  
- P6_DCL(2008)0069 - Vedtaget  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Åbningsdato : 01-09-2008
Frist : 18-12-2008
Dato for vedtagelse : 13-01-2009
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2009)0014
Antal underskrifter : 418 - 18-12-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.