Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 11. juli 1970, Lancashire

Indlæg på plenarmødet

48

Situationen for Rohingyafolket (forhandling)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Erklæringer fra formanden

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Bekæmpelse af antisemitisme (forhandling)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Sri Lanka GSP+ (forhandling)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Sri Lanka GSP+ (forhandling) (2)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (forhandling)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (forhandling)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(21)

Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(15)

Ordfører for betænkning

3

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

BETÆNKNING om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

BETÆNKNING om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Skyggeordfører for betænkning

11

BETÆNKNING om tilsyn med anvendelsen af EU-retten (2015)

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

BETÆNKNING om 30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013)

JURI
23-07-2015 A8-0242/2015

BETÆNKNING om programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden

JURI
24-06-2015 A8-0208/2015

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Skyggeordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

UDTALELSE om arbejdstagerrepræsentation i tilsynsførende eller administrative organer i virksomheder i Europa

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

UDTALELSE om aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

UDTALELSE om årsrapporter om nærhed og proportionalitet 2012-2013

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Beslutningsforslag

13

Fælles beslutningsforslag om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/Rev. 1

Forslag til beslutning om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh

07-06-2017 B8-0396/2017

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om hundredåret for det armenske folkedrab

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Forslag til beslutning om hundredåret for det armenske folkedrab

13-04-2015 B8-0348/2015

Forespørgsler

9

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Kommissionen

Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh

04-05-2017 O-000037/2017 Kommissionen

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Kommissionen

Mindre forespørgsel - VP/HR - Den israelske bosættelsespolitik

27-01-2017 O-000006/2017 Kommissionen

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Kommissionen

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Kommissionen

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Kommissionen

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Kommissionen

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels