Gerard BATTEN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 07-12-2018 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 08-12-2018 / 15-01-2019 : Løsgængere
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Stedfortræder 

 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 06-12-2018 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN  
 

. – UKIP voted to abstain on this non-legislative report. Although the report is broadly critical of the European Fund for Strategic Investments, and expresses concerns which we share, we cannot endorse the strategy of using public money to shelter private investors from risk – it leads to a misallocation of capital that will in turn lead to asset bubbles. Accordingly UKIP voted against the report as a whole.

Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN  
 

. – UKIP MEPs have voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP are against a ‘European Agenda’ on the collaborative economy. UKIP believe that Member States should be free to create their own laws on the collaborative economy, and that a harmonised approach is not suitable.

Onlineplatforme og det digitale indre marked (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP reject calls for more EU legislation to be produced and are against a harmonised approach to online platforms, as this is an issue for individual Member States. UKIP also oppose the creation of the digital single market.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse