Jim ALLISTER : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Det Forenede Kongerige)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Det Forenede Kongerige)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om International Handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om hundekamp i EU  
- P6_DCL(2007)0086 - Bortfaldet  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Åbningsdato : 10-10-2007
Frist : 24-01-2008
Antal underskrifter : 117 - 17-01-2008
Skriftlig erklæring om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien  
- P6_DCL(2006)0018 - Bortfaldet  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Åbningsdato : 30-03-2006
Frist : 30-06-2006
Antal underskrifter : 39 - 30-06-2006
Skriftlig erklæring om internationale terrorister ("De tre i Colombia")  
- P6_DCL(2005)0047 - Bortfaldet  
Jim ALLISTER  
Åbningsdato : 19-09-2005
Frist : 19-12-2005
Antal underskrifter : 9 - 19-12-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.