Godfrey BLOOM : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 08-01-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Medlem
  • 09-01-2014 / 30-06-2014 : Løsgængere

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 08-02-2010 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 19-01-2012 / 08-01-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om EU-rapport 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk naboskabsinstrument  
- FEMM_AD(2012)487718 -  
-
FEMM 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse