Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grækenland)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Budgetudvalget
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen)
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (herunder Libyen)

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013)  
- BUDG_AD(2006)374186 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011)  
- BUDG_AD(2006)374185 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)  
- BUDG_AD(2006)374077 -  
-
BUDG 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.