Roberta Alma ANASTASE : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Observatør
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumænien)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumænien)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumænien)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumænien)

Næstformand 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar

Medlemmer 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Udenrigsudvalget
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar

Stedfortræder 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Observatør 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om udsendelse af tv-programmer med voldeligt indhold på tidspunkter, hvor børn ser tv  
- P6_DCL(2008)0009 - Bortfaldet  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Åbningsdato : 30-01-2008
Frist : 08-05-2008
Antal underskrifter : 111 - 08-05-2008
Skriftlig erklæring om dødsstraf i Belarus  
- P6_DCL(2007)0067 - Bortfaldet  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Åbningsdato : 09-07-2007
Frist : 15-11-2007
Antal underskrifter : 136 - 15-11-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.