Daniela BURUIANĂ-APRODU : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Løsgængere
 • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Løsgængere
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet - Medlem
 • 14-11-2007 / 09-12-2007 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul România Mare (Rumænien)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Rumænien)

Medlemmer 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

Stedfortræder 

 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Belarus

Observatør 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.