Alexandru ATHANASIU : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Observatør
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumænien)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Medlemmer 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Stedfortræder 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Observatør 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bevarelse af den historiske park "Bordei " i Bukarest, som er offentlig ejendom, og som er i fare for at blive nedlagt på grund af et byggeprojekt  
- P6_DCL(2007)0074 - Bortfaldet  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Åbningsdato : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Antal underskrifter : 39 - 04-12-2007
Skriftlig erklæring om foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn og unge på uddannelsesinstitutioner  
- P6_DCL(2007)0046 - Bortfaldet  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Åbningsdato : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal underskrifter : 60 - 14-09-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.