Silvia CIORNEI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Observatør
 • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 27-02-2007 / 09-12-2007 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Conservator (Rumænien)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Conservator (Rumænien)

Næstformand 

 • 01-02-2007 / 09-12-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 12-04-2007 / 09-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Medlemmer 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-03-2007 / 11-04-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

Stedfortræder 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Regionaludviklingsudvalget

Observatør 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet  
- ITRE_AD(2007)390371 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om behovet for at træffe foranstaltninger til beskyttelse af den romersk-katolske Skt. Joseph-katedral (Sfântul Iosif) i Bukarest (Rumænien) - et truet historisk monument  
- P6_DCL(2007)0054 - Vedtaget  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Åbningsdato : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Dato for vedtagelse : 11-10-2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0435
Antal underskrifter : 424 - 27-09-2007
Skriftlig erklæring om oprettelse af en EU-hotline for ofrene for menneskehandel  
- P6_DCL(2007)0035 - Bortfaldet  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Åbningsdato : 28-03-2007
Frist : 28-06-2007
Antal underskrifter : 306 - 28-06-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.