Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumænien
 • Fødselsdato: 24. juni 1967, Bucureşti

Politiske grupper

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Observatør
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Næstformand
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumænien)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumænien)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumænien)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Næstformand

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Udviklingsudvalget
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Udviklingsudvalget

Næstformand

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europa-Parlamentet

Medlem

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Udviklingsudvalget
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Udviklingsudvalget
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Udviklingsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Udviklingsudvalget
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Stedfortræder

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Observatør

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Økonomi- og Valutaudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

428

Det europæiske udviklingsår (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Situationen i Ukraine (forhandling)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers (forhandling)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Situationen i Den Centralafrikanske Republik (forhandling)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

EU-civilbeskyttelsesordning (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

3

Ordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

UDTALELSE om kvinder med handicap

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

UDTALELSE om kønsdrab: de manglende kvinder?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

UDTALELSE om situationen for kvinder i Nordafrika

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

UDTALELSE om migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Skyggeordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om årsberetningen om menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder følgerne for EU's menneskerettighedspolitiske strategi

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

UDTALELSE om kvinders situation under krig

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

UDTALELSE om etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Beslutningsforslag

45

Fælles beslutningsforslag om den seneste tids vold i Irak

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om situationen i Nigeria

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om situationen i Egypten

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Forslag til beslutning om situationen i Egypten

06-03-2013 B7-0100/2013

Fælles beslutningsforslag om vold mod kvinder i Indien

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

5

Skriftlig erklæring om hepatitis B og C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Bortfaldet

Detaljer

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Åbningsdato : 18-11-2013
Frist : 18-02-2014
Antal underskrifter : 96 - 18-02-2014

Skriftlig erklæring om indvirkningerne af olieselskabers aktiviteter på miljøet, sundheden og udviklingen i Afrika

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Bortfaldet

Detaljer

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Åbningsdato : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal underskrifter : 107 - 14-06-2012

Skriftlig erklæring om levevilkårene for familier med en enlig forsørger i EU’s medlemsstater under den økonomiske krise

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Bortfaldet

Detaljer

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Åbningsdato : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal underskrifter : 71 - 15-10-2010

Skriftlig erklæring om hjælp til at finde arbejde for unge og ældre i Europa

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Bortfaldet

Detaljer

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Åbningsdato : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 81 - 09-09-2010

Skriftlig erklæring om ophævelse af ansættelsesrestriktioner for borgerne i de nye EU-medlemsstater

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Bortfaldet

Detaljer

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 81 - 09-09-2010

Forespørgsler

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Kommissionen

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Kommissionen

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Kommissionen

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Kommissionen

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Kommissionen

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Rådet

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Kommissionen

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

37

Kvinders rettigheder i Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Situation i Republikken Moldova (forhandling)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Uddannelse af indvandrerbørn (kortfattet forelæggelse)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg (forhandling)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Fælles konsulære instrukser: biometriske identifikatorer og visumansøgninger (forhandling)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse (kortfattet forelæggelse)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Beslutningsforslag

1

Skriftlige erklæringer

4

Skriftlig erklæring om foranstaltninger til at standse fremmedfjendske, racistiske og diskriminerende handlinger mod rumænere i Italien

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Bortfaldet

Detaljer

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Åbningsdato : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 30 - 08-05-2009

Skriftlig erklæring om lovstridig ekspropriering af talrige rumænske borgere som følge af gennemførelsen af en uklar lovgivning vedrørende de retlige bestemmelser om ejendomsret

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Bortfaldet

Detaljer

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Åbningsdato : 12-01-2009
Frist : 14-04-2009
Antal underskrifter : 21 - 15-04-2009

Skriftlig erklæring om handel med kvinder til prostitution i EU

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Bortfaldet

Detaljer

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Åbningsdato : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal underskrifter : 189 - 19-06-2008

Skriftlig erklæring om behovet for at træffe foranstaltninger til beskyttelse af den romersk-katolske Skt. Joseph-katedral (Sfântul Iosif) i Bukarest (Rumænien) - et truet historisk monument

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Vedtaget

Detaljer

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Åbningsdato : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Dato for vedtagelse : 11-10-2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0435
Antal underskrifter : 424 - 27-09-2007

Forespørgsler

14

Foranstaltninger til imødegåelse af de sociale virkninger af den stigende arbejdsløshed i EU

06-04-2009 E-3004/2009 Kommissionen

Fremmedfjendske og diskriminerende handlinger mod rumænske statsborgere i Italien

23-02-2009 E-1384/2009 Kommissionen

Forlængelse af begrænsningen af rumænske borgeres adgang til arbejdsmarkedet efter 1. januar 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Kommissionen

Reduktion af de midler, der er afsat til udvikling, efter finanskrisen

24-10-2008 E-5944/2008 Kommissionen

Kommissionens vilje til at støtte Rumænien efter sommerens oversvømmelser

28-08-2008 E-4748/2008 Kommissionen

Italiens regerings og retsvæsens forskelsbehandling af borgere af roma-oprindelse

03-07-2008 P-3955/2008 Kommissionen

Bekæmpelse af vold i skolerne

22-04-2008 E-2559/2008 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse