Christina CHRISTOVA : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Observatør
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : National Movement Simeon II (Bulgarien)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : National Movement Simeon II (Bulgarien)

Medlemmer 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Observatør 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.