• Nedzhmi   ALI  

Nedzhmi ALI : Skyggeordfører for betænkning - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215